Vyhledávání


Kontakt

Species Rerum

E-mail: masswave23fm@gmail.com

Šamanizmus

Šamanizmus

Fenomén zvaný šamanismus pro mě představuje způsob, jak se propojit se světy mimo běžnou realitu. Okouzlují mě rituály, které se od nepaměti táhnou jak červená nit historií lidstva, a to nezávisle na sobě všemi kouty světa. Fascinuje mě aktuální přítomnost této duchovní disciplíny, jejíž počátek se datuje až k úsvitu lidských dějin a s jejíž pomocí podnikali šamani všech dob a všech kultur cesty do světů vidin.

Za posledních pár desítek let prošel vnější svět lidí větší změnou než za desetitisíce let předtím. Naše společnost se globalizovala a definitivně z ní mizí sociální struktury, které leckde fungovaly po celou její historii. Velmi si vážím toho, že jsem měl ještě možnost zažít v amazonské džungli praktikování šamanismu v jeho dávné podobě.

Svět se však proměňuje příliš rychle. Je neodvratné, že tato poslední místa, kde ještě tradice přežívají ve své původní formě, pohltí naše civilizace v řádu několika málo let. Neznamená to ale, že zmizí šamanismus. Spíš se zdá, že pouze mění svou vnější podobu, ale přitom si ponechává svůj vnitřní obsah. Překoná období konzumní společnosti, stejně jako přestál například na Sibiři období komunismu, v Jižní Americe španělské dobyvatele a konec konců i u nás v Evropě období inkvizice.

Naučil jsem se potkávat šamany našeho věku a pochopil, že vnější znaky nejsou důležité. Není třeba zvláštního oděvu ani nejsou předepsány povinné rituální předměty. Podstatná je shoda dnešních šamanů s jejich předchůdci v tom, že svět naší každodenní reality a „nadpřirozené“ jiné světy od sebe dělí jen tenký závoj. Stejně jako jeho předchůdci, tak i dnešní šaman má přístup do nesmírně velkého počtu světů.

V šamanské tradici od rozbřesku lidské kultury až po současnost šaman otvírá komunikační kanál do „nadpřirozených“ říší a k „nadpřirozeným“ učitelům. Současný šaman využívá k vyjádření své složité zkušenosti soudobé prostředky. Pomocí nástrojů, které mu stávající historická epocha poskytuje, je připraven využít jiných rovin reality ku prospěchu svého okolí.

Věřím, že každý z nás udržuje svůj svět v rovnováze a činí tak těmi nejlepšími prostředky, kterých je v dané chvíli schopný. Mojí cestou je mimo jiné využití magického dědictví těch, kteří už dávno před námi podnikali cesty do alternativních skutečností, odkud si přinášeli moc a poznání.

 

Zdroj: https://www.sudik.name/samanizmus