Vyhledávání


Kontakt

Species Rerum

E-mail: masswave23fm@gmail.com

Lucidní snění

Lucidní snění

Lucidní sny jsou typem snů, během nichž si uvědomujeme že sníme. Tato skutečnost je pro tyto stavy zcela charakteristická a je tedy právě tím, čím se lucidní sny odlišují od běžných snů. Zjištění, že se naše vědomí nachází ve stavu snění, zatímco tělo spí, je totiž doslova odrazovým můstkem jak k vědomému prožívání mnoha neobvyklých zážitků dle naší vlastní fantazie, tak pro nejrůznější způsoby zkoumání jevu samotného přes poznání jeho základních charakteristik až po řadu mnoha praktických využití.

Termín lucidní snění /lucid dreams, zkratka LD/ pochází z poměrně nedávné doby, kdy se zkoumánímtohoto fenoménu začaly zabývat některé (zejména psychologické) vědní obory . Termín se přisuzuje psychologovy Frederiku van Eedenu, který použil slovo 'lucidní' ve významu 'mentální jasnosti'.

Lucidní sny nejsou žádná novinka sou známé už tisíce let ,můžeme se s nimi setkat ve všech kulturách.Téměř všechny kultury se na sny dívají jako na velmi důležitou část života ,jen ta naše zapadni společnost na význam snu tak nějak zapomněla a většinou snění považuje jen za zmet chaotických myšlenek.Z technikami na vyvoláni LD a s jejich využitím se můžeme setkat například v některých školách buddhismu, v toltécké nauce o kterých píšete svých knihách Carlos Castaneda, a také v mnoha primitivních společenstvech, kde je jim též přikládán posvátný význam. Zde jsou praktikovány domorodými šamany z nejrůznějších důvodů od řady magických rituálů až po některé způsoby věštění budoucnosti

Dnes se existence LD dostává stále více do podvědomí moderní západní civilizace, zejména zásluhou intenzivního výzkumu na tomto poli, díky kterému se stále častěji objevují nové a nové knihy zabývající se tímto tématem, otevírají se kurzy LD a stále více a více lidí s tímto fenoménem začíná experimentovat individuálně. Výhodou takových experimentů je hlavně fakt, že zde neexistují téměř žádná významná rizika, která by mohla danou osobu jakkoliv ohrozit. Naopak, praktická stránka lucidních snů má tolik vysloveně pozitivních efektů na lidskou psychiku, že se jich dokonce někdy využívá v psychologické praxi k léčení některých duševních poruch. Jedním z příkladů takového praktického využití může být překonávání nejrůznějších druhů fóbií. Z těchto a mnoha jiných důvodů popularita lucidního snění v současné době neustále roste.

Lucidní snění nám navíc může poskytnout mnohem více informací o sobě, než když sníme běžným způsobem. Jsme totiž schopni sledovat vývoj snu a usměrňovat své pocity a rozhodnutí. Někdy se uvádí, že snění je neuvědomělým procesem. Tento názor je mylný. V našich snech je vědomí vždy přítomno. Pokud by tomu tak nebylo, nemohli bychom si obsah snů pamatovat, protože náš mozek si pamatuje výlučně jevy, které si uvědomujeme

Někteří přirovnávají lucidní sny ke zkušenostem se zážitky s virtuální realitou s tím rozdílem, že lucidní sny jsou mnohem opravdovější a intenzivnější. Když člověk dosáhne lucidního snu, má pocit větší svobody, volnosti, uvolnění a radosti. V lucidních snech člověk překonává realitu světa, v němž žije. Může být neviditelný, procházet zdmi, může omládnout. V lucidních snech lidé rádi létají. Pokud létáte v lucidním snu, cítíte závany větru na svých tvářích, kinetické změny směru a další pocity, které nelze popsat slovy. Lucidita není synonymem řízení snů. Je možné lucidně snít a tím ovládat obsah svého snu, avšak lze ovládat svůj sen, aniž si je člověk vědom, že spí. Lucidním sněním lze ovšem rozšířit vliv na vývoj událostí ve snech. Lucidní spáč má neobyčejnou svobodu ve volbě svých snů. Tato svoboda z velké části závisí na odvaze. Henry Ford kdysi prohlásil: 'Věř, že lze, věř, že nelze: v obou případech máš pravdu.'

 

Zdroj: https://wiki.astralni-cestovani.org/Lucidn%C3%AD_sny