Vyhledávání


Kontakt

Species Rerum

E-mail: masswave23fm@gmail.com

Energie - Pro zažátečníky a nevěřící

Energie - Pro zažátečníky a nevěřící

Pro ty zažátečníky, které esoterika zaujala, chtějí se dozvědět víc a pro ty kteří jsou skeptičtí a nevěří že něco jako všudypřítomná energie může existovat chci sestavit kratši článek s odkazem na své stránky s praktickým cvičením na kterém si okamžitě můžete skusit ovládat svou energii.

Energie je všude okolo nás. Učíme se o ní ve fyzice, čteme o ní v knihách... míNejjednodšueji jak si můžem představit přenos a pohyb energie je např. když položíme ruku k něčemu teplejšímu než je naše ruka. V tuhle chvíly si můžem představit přenos energie, nebo její proměnu.  Podle mě, asi nejjednoduší důkaz o energii. To že každý může manipulovat s energii si opět můžem dokázat jednoduchou metodou: Představte si že vám něco z ruky teče do dlaně (pocitově), furt pozorujte pocit v dlani. Jakmile zjistíte nějaký pocit v dlani, jakýkoliv, tak se na něj zaměřte tím se pocity zvýší. Po tak 1min až 5min soustředění si skuste dlaně přiblížit ke tvářím, okamžitě poznáte rozdíl že ta dlaň na kterou jste se soustředily je o mnoho víc teplejší než ta druhá. Takto to můžete zkoušet prakticky každou částí těla. Ale to co jsem tu napsal je více konkrétní proto zde uvedu nějaké úrivky z knih "Sebeleceni vlastní energií" kde to bude lépe popsané.

Vyjímečné schopnosti nejsou jen pro vyvolené

„Nadpřirozeno" by mělo dosednout na zem do každodenní všed­nosti, aby získalo na vážnosti a dostalo se blíž k lidem. Kdo ví, kde pole­tuje, když je jen zřídka k mání? Mohu vás ale uklidnit - výjimečné schop­nosti nejsou jen pro vyvolené. „Shůry dáno" je opravdu nám všem a věřte, že nikdy nemůže být vyprodáno! Jen vědět, jak na to. A tak vstupte společně se mnou do „kabiny" svého těla a začněte je řídit. Probuďte svou dobře utajenou životní sílu a objevte své skryté schop­nosti.

Nedovolte, aby vám nadále úžasná hra života jen tak volně proklouzávala mezi prsty, protože v ní hlavní roli hrajete vy sami. Akceptuj­te své charizma! Staňte se inteligentními a sebevědomými správci vlast­ního těla.

Neviditelné působení energie v nás

Jak zapůsobí smyslově nedosažitelné energie v organismu „bez vás" a čeho cvičením docílíte?

Celé vaše tělo se pod vlivem nového postoje okamžitě promění. Nastolí se jiné proudění energetické, chemické, tekutinové, hormonální atd. Vaše nervová soustava se skutečně zklidní a mimo jiné vyvolá na vašich tvářích dokonce i úsměv. Ale to vše jen za předpokladu, že bude­te tento postoj zaujímat pravidelně, a to i v situacích, kdy vám žádné nervové vypětí nehrozí.

Co se stane, když vnitřní konflikty ve vás náhle ustanou? Budete mít víc energie, zvýšíte svou vitalitu, porostete jako osob­nost a několikanásobně zesílí i vaše imunitní odolnost. Jestliže nebude­te blahodárné působení pozice klidu v organismu vnímat, nepřijali jste nový postoj zcela za svůj a častěji se vracíte zpět k původnímu, méně prospěšnému.

Zklidnění je energetická pozice vašeho organismu, která nemá nic společného s aktivitami vašeho fyzického chování. Můžete být uvnitř klidní a navenek přitom křičet, řvát, radovat se, poskakovat, jančit, rozhorlit se, vystoupat na vysokou horu nebo plavat. Vnitřní klid ,i pohoda zůstanou. Při nácviku pozice klidu není třeba „dělat mrtvého brouka", ale měli byste nastolit vnitřní řád energií zcela jiného druhu, jak se vám pokusím poradit. Pokud tak učiníte, odměnou vám bude zásadní vnitřní obrat, který přinese velký energetický náboj a pravidel­nou pulzaci organismu.

Pulzující energie je symbolem života

Tam, kde nedochází k odporu a tření, nezná energie hranic. Její hladina se mění a snižuje vnitřním neklidem, napětím a zadržením při­rozeného vyzáření do prostoru, rozporem, kdy se např. nemůžete roz­hodnout pro jediné řešení, protože máte nepočítaně představ... Ty vět­šinou neodpovídají skutečnosti, kterou zažíváte. Tak proč s tím něco neudělat? Aby se vaše mysl zregenerovala a energeticky obnovila, je potřeba být citlivější k energetickým signálům, jež jsou k vám vysílány. Položme si otázku - ať jste mladí či staří, zda chcete něco změnit na způ­sobu svého života, a to hned, bez dalšího otálení a výmluv, že nemáte čas. Nedostatek času není totiž nic jiného než absence schopnosti uspo­řádat si své priority. Pokud nemáte svůj život, spokojenost, klid a zdraví na prvním místě, pak není o čem hovořit.

Obětujete se takzvaně pro druhé? Měli byste tedy vědět, jak málo jim prospíváte, nejste-li vyrovnaní a klidní. Uvědomujete si to? I oni by mohli čerpat z vašeho pokladu, ale jen v případě, budete-li soběstační a energeticky nezávislí - jinými slovy svobodní. Energii potřebujete nejen pro patřičnou změnu, nýbrž i pro zkoumání, dívání se a konání. Ne-mrhejte svou životní silou a pojďte si pohrát s energií klidu!

 

Nyní, pokud ste se aspoň trochu seznámily s tím co okolo nás a v nás existuje můžem přistoupit k praktickým cvičením které je z stejné jmenované knihy "Sebeléčení vlastní energií" od Josefa Cervienky