Vyhledávání


Kontakt

Species Rerum

E-mail: masswave23fm@gmail.com

Magie bez závoje

17.11.2011 11:25

Malé dítě by vám odpovědělo, že magie jsou kouzla. Kouzla jsou jen v pohádkách a neexistují, to, co vydíme na představeních kouzelníků, jsou jen triky. Jak byste odpověděli vy? Stejně. Jak bych odpověděl já před osmi lety? Stejně. Na tahání králíků z klobouku sice stále nevěřím, a nikdy ani nebudu, ale můj náhled na magii se už dávno zcela změnil.

Aby vám byla má odpověď na otázku "Co je to magie?" jasná a snadněji srozumitelná, raději si nejdříve rozeberme svět kolem nás. Vše, co vidíme, se skládá z hmoty. Hmota je všudypřítomná, tvoří ji různé látky. Každá látka se skládá z molekul, molekuly z atomů a atomy z protonů, elektronů a neutronů.

Aby mohla hmota držet pohromadě, látky být látkami, molekuly aby se mohli skládat ze spojených atomů, a aby se elektrony, neutrony a protony od sebe volně nerozlétly, musí tu být energie. V tomto případě je to elektrická energie, každá částice v atomu je nabita elementárním nábojem buďto kladným, nebo záporným. Neutrony jsou menší výjimkou, protože obsahují oba náboje a jejich celkový náboj je tak neutrální. Elektrony, které jsou záporně nabité, jsou přitahovány kladným nábojem mnohem větších a hmotnějších protonů, podobně jako u opačných pólů dvou magnetů. Podle prvku, kterému atom náleží, má atom různé vlastnosti, mezi nimi schopnost vázat elektrony na sebe (elektronegativitu) , a to dokonce i elektrony cizích atomů. Výsledkem tohoto a řady dalších jevů je tvorba vazeb mezi atomy, vznikají nám tak molekuly. Velké množství molekul tvoří látku.

To vše je možné jen proto, že hmota a energie jsou ve vzájemném spojení. Hmotu jsme si už podrobně rozebrali, příklad soužití hmoty a energie také. Všimněte si, že vám ukazuji vědou dávno ověřené poznatky, které nás učí chemie a fyzika. Věda nám ukázala, co energie dokáže. Pohybovou energii (obsaženou ve větru, vodě apod.) umíme v hydroelektrárnách měnit na elektrickou. Elektrickou energii umíme měnit na světelnou nebo na tepelnou. Teplenou umíme měnit na elektrickou (tepelné elektrárny), světelnou umíme rovněž měnit na elektrickou. A tak bych mohl pokračovat dál. Obecně nám zde platí, že jakýkoliv typ energie lze přeměnit na jiný.

V magii je jeden důležitý, ale bohužel někdy trochu opomínaný nebo obcházený pojem, totiž PSI energie. PSI energie je jakási psychická energie ovládaná mozkem, kterou se už sice vědě podařilo prokázat, ale nedokázala ji nijak využít nebo řádně vysvětlit. Neurologové dokázali, že lidský mozek je schopen na dálku nějakému předmětu dodávat energii.  K čemu se tato energie dá využít, na to, alespoň zatím, neumí odpovědět.Teprve teď opouštíme oblasti, kam se dnešní věda dokázala dostat. Jen připomínám, že lidé se před několika stovkami let smáli myšlence atomu. Dnes se lidé smějí myšlence magie. Stejně tak ještě na začátku století se lidé smáli myšlence letu na Měsíc. A mohl bych pokračovat. Jisté je jen to, že PSI energie existuje. Je to energie, proto nevidím důvod, proč by neměla být přeměnitelná na energii jiného typu. Energii navíc můžeme využít ke změně hmoty, proto čistě teoreticky při dostatečném množství správně použité energie jsme schopní vytvořit cokoliv z čehokoliv, klidně zlato ze železa (to je dost obrazný příklad, pochybuju, že něco až takového je skutečně v lidských silách).

Problémem je množství energie a správné přístroje. Ani jedno dnes věda nemá. A můžu vám s jistotou říct, že žádný člověk by na něco takového nedokázal dát dohromady dostatek své PSI energie. PSI energie ale stačí na mnohem menší, a přesto fantastické úkoly. Zapálit sirku aniž byste s ní škrtli. Jak to uděláte pomocí energie? Soustředíte svou PSI energii, necháte tělo, ay ji vydalo, pošlete ji do hlavičky sirky. Zde ji necháte přeměnit na tepelnou a sirka vám vesele hoří.

Na internetu najdete mnoho návodů ke kouzlení. Většina z nich jsou, upřímně řečeno, kraviny, nebo alespoň neefektivní postupy. Všechny počítají s magií jako s něčím fantastickým, co se vymyká racionálnímu světu a vědeckému vysvětlení. Já beru magii jako využívání vědecky dokázané PSI energie v praxi. Nepředstavuju si, že bude hořet sirka. Když ji tak doopravdy zapálím, můžu si poblahopřát, protože moje tělo nakonec udělalo to, co jsem chtěl. Ale udělalo to prakticky bez mého vědomí a já nemám tušení, jak. A příště se mi to třeba vůbec nepovede. Když budu zapalovat sirku tak, že budu vědět co se děje, pak o sobě můžu říct, že magii rozumím, vím co dělá a vím že existuje protože se nevymyká racionálnímu světu, nevymyká se chemii, nevymyká se ani fyzice a rozhodně se NIKDY nevymyká proslaveným zákonům zachování hmoty a zachování energie.

Takže stručně na závěr, teď, když už víte, o čem mluvím: Magie je využívání PSI energie k manipulaci s okolním světem. Magie se dá vědecky podložit a vysvětlit, ale dnešní věda na takovýto úkol stačí zatím jen opravdu z malé části. Věříte v tahání králíků jen tak z ničeho z klobouku? Já ne. Věříte v zapálení sirky PSI energií? Já ano.

 

Zdroj:https://www.magus.wgz.cz/co-je-to-magie